Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.05.2021

Приемни дни

Кмет

Всеки гражданин ако желае може да си запише час и да бъде приет в приемния ден от Кмета на Общината

Записването на час става на телефон 0610 51329.

 

Главен архитект

Всеки вторник от 13.00 до 15.00 часа.