Z6_PPGAHG800HBI806K3LFSASK7B3
Z7_PPGAHG800HBI806K3LFSASK772

Отчет 2023г.

Дата на публикуване: 25.01.2023
Последна актуализация: 25.01.2023

 

Страницата е в процес на актуализация

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.12.2023 г.
Дата на публикуване: 15.01.2024

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.11.2023 г.
Дата на публикуване: 12.12.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.10.2023 г.
Дата на публикуване: 14.11.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.09.2023 г.
Дата на публикуване: 11.10.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.08.2023 г.
Дата на публикуване: 12.09.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.07.2023 г.
Дата на публикуване: 14.08.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.06.2023 г.
Дата на публикуване: 12.07.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.05.2023 г.
Дата на публикуване: 14.06.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.04.2023 г.
Дата на публикуване: 19.05.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.03.2023 г.
Дата на публикуване: 12.04.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 28.02.2023 г.
Дата на публикуване: 14.03.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.01.2023 г.
Дата на публикуване: 13.02.2023