Z6_PPGAHG8009ER20QF738H1A2CU7
Z7_PPGAHG8009ER20QF738H1A2CH0

Отчет 2022г.

Дата на публикуване: 14.02.2022
Последна актуализация: 14.02.2022
Отчет на бюджета на общината за 2022 г.
Дата на публикуване: 23.08.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.12.2022 г.
Дата на публикуване: 16.01.2023

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.11.2022 г.
Дата на публикуване: 13.12.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.10.2022 г.
Дата на публикуване: 14.11.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.09.2022 г.
Дата на публикуване: 12.10.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.08.2022 г.
Дата на публикуване: 13.09.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.07.2022 г.
Дата на публикуване: 12.08.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.06.2022 г.
Дата на публикуване: 15.07.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.05.2022 г.
Дата на публикуване: 13.06.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.04.2022 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.03.2022 г.
Дата на публикуване: 12.04.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 28.02.2022 г.
Дата на публикуване: 14.03.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.01.2022 г.
Дата на публикуване: 14.02.2022