Заверени годишни финансови отчети на общината

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021
Заверен ГФО за 2019 г.
Дата на публикуване: 13.05.2021

Заверен ГФО за 2018 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Заверен ГФО за 2017 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Заверен ГФО за 2016 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Заверен ГФО за 2015 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021