Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

На 02.06.2023 г. е обявена Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ със срок за кандидатстване 16.01.2024 г., в която се предвижда 20 % процента самоучастие от Сдруженията на собствениците.

Дата на публикуване: 13.06.2023
Последна актуализация: 13.07.2023

Уважаеми съграждани,

 

На 02.06.2023 г. е обявена Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ със срок за кандидатстване 16.01.2024 г., в която се предвижда 20 % процента самоучастие от Сдруженията на собствениците.

 

Насоките за кандидатстване са достъпни на ИСУН 2020 (government.bg).

 

И при тази процедура ролята на Общината като „Водещ партньор“ се запазва.

 

Предстои на сайта на община Павликени www.pavlikeni.bg в раздел „Актуално“, рубрика „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, да публикуваме по-подробна информация за процедурата.

 

Може да разчитате на съдействие и подкрепа от наша страна.

 

 

С уважение,

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени