Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Стамболово

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

На 37 км на северозапад от гр. В. Търново, на 6 км източно от гр. Павликени се намира село Стамболово, на 175 м надморска височина. Постоянното население наброява 766 души постоянно население (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.)

Селото е разположено в плодородна долина, оросявана от водите на р. Росица, от два надлъжни и много напречни канали на язовир „Александър Стамболийски“ и две помпени станции. През селото минава шосето от гр. В. Търново за гр. Плевен, а на север до самото село е построена жп линия София – Варна, на която през 1921 година е построена жп гара Михалци – Стамболово.

Първоначално то носи името Омур бей кьой, по-късно Долни турчета, а през 1893 година е преименувано в Стамболово на името на Стефан Стамболов, през управлението на когото е построен каменният мост над р. Росица на шосето В. Търново – Плевен.

В градинка пред църквата е построен скромен, но добре оформен паметник, с който жителите на селото са увековечили паметта и подвига на 25 свои съселяни, останали на вечна стража по бойните полета през войните 1912 – 1913, 1915 – 1918 г. и Отечествената война – 1944 – 1945 г.

Въпреки че не са правени археологически разкопки в землището на село Стамболово, намерените оръдия на труда в м. „Бабина“, свидетелстват за евентуално обитаване на долината на р. Росица през новокаменната и каменно-медната епоха. На десния бряг на реката, в м. „Могилите“ до неотдавна можеше да се регистрира наличието на 10 – 15 надгробни могили, които със сигурност могат да се причислят към тракийските погребални практики и да бъдат взети като доказателство за дългогодишно обитаване на тракийски племена в тези земи. Това се подкрепя и от останки от зидове на стари селища в местностите Елията, Кас чеир и „над зеленчуковите градини“, както и от намерената през 1958 г. в м. Драките оброчна плочка с релефно изображение на бог Херос, известен като Тракийски конник

В началото на Новата ера Павликенският край влиза в границите на римската провинция Мизия.

Най-ясно следите на римското владичество в Стамболово се виждат в местността Боаза, където са разкрити останки от дебели зидове от римски постройки (вероятно обществени), широки римски керемиди и капаци, римски тухли, много фрагменти от разни съдове, римски монети от I-IV век, сечени предимно в Никополис ад Иструм. Не е изключено през землището на с. Стамболово да е минавал римският път от Никополис ад Иструм за големите керамични работилници край гр. Павликени и с. Бутово.

Читалището в  селото – Народно читалище „Зора“, има над 140-годишна история.

Ежегодно на 26 октомври (Димитровден) се провежда събор на селото. Свети Димитър е патрон на местната църква.