Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Патреш

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Патреш е село в Северна България. То се намира в община Павликени, област Велико Търново. Селото отстои на 7 км североизточно от град Павликени и на 38 км от град Велико Търново. Намира се на 188 м надморска височина. Постоянното население наброява 337 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.). Климатът на селото е умереноконтинентален – студена зима и горещо лято.

Данни за селото съществуват в турските регистри за плащане на данъци още от 15-16 век. Патреш е изцяло българско село. През османския период селото е имало училище и църква, вкопана в земята, но е съборена през 20 век при строежа на новата читалищна сграда. Има предание, че жителите са преселници от град Левски (тогава Кованлък) след като е бил залян от придошлата река Осъм.

През Руско-турската война (1877-1878) през селото преминава отряд на генерал Йосиф Гурко. След 1924 година в Патреш се заселват български бежанци от Литовой, Егейска Македония.

До 1944 г. основният поминък на хората е бил земеделието, а и по-късно също при колективизацията на земята. До 1972 г. е съществувало ТКЗС с. Патреш, по-късно преминава на управление в АПК Павликени. След 1989 г. се ликвидират кооперациите и земите се реституират. Землището на селото се арендува от частни земевладелци, а реалната собственост върху земята е на селяните.

В селото има работещо читалище – Народно читалище …

Храмът в селото носи името „Св. Параскева“ и отбеляза своята 160-та годишнина през 2014 г.