Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Паскалевец

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Паскалевец е село в Северна България, община Павликени, област Велико Търново. Намира се на 207 м надморска височина. Постоянното население наброява 87 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.).

Селото се намира в Северна България, община Павликени. Климатът на региона е умерен, подходящ за повечето земеделски и овощни култури, както и за отглеждане на маслодайна роза.

Църковният храм „Св. Архангел Михаил“  в селото е изключително красив, но се нуждае от трайна реставрация.

Читалището в селото е действащо, носи името Народно читалище „Орач“. В сградата му се помещава етнографска сбирка, подредена в специално помещение – „битов кът“.

Край селото има два малки язовира, както и лозови масиви.

Традиционният селски събор се провежда ежегодно на 20 ноември.