Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Недан

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Недан е село в Северна България, община Павликени, област Велико Търново. Намира се на 114 м надморска височина. Постоянното население наброява 1315 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.).

Отстои на 9 км северозападно от град Павликени, на 45 км в същата посока от Велико Търново, на 50 км северозападно от Горна Оряховица и на около 210 км североизточно от София.

Селото е разположено в Дунавската равнина, на 114 м надморска височина. Климатът се характеризира с топло лято и студена зима.

По време на спасителни археологически разкопки през 2020 г. във връзка с изграждането на газопровода „Балкански поток“ под ръководството на арх. Емилия Евтимова са събрани над 1100 бр. животински останки от 18 вида, сред които благороден елен, сърна, вълк, пепелянка, жълтоуха водна змия и др. Тези находки произлизат от гроб от 9-10 в. сл. Хр. и доказват някогашното разпространение на широколистни смесени гори с наличие и на открити участъци.

Православният храм в селото носи името „Св. Архангел Михаил“. Построен през 1852 г. Интересен артефакт е надпис, вграден в пода на църквата. Бил е пограничен каменен стълб, опре-делящ границата между провинциите Долна Мизия и Тракия. Установено е, че е поставен през 136 г. сл. Хр. от извънредния пълномощник на император Хадриан (117-138) –Марк Антоний Руф. Намерен е в с. Бутово и е преместен по-късно в с. Недан. Понастоящем е вграден пред олтара на църквата в с. Недан. Храмът е със статут на художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

Читалището в селото е действащо и носи името Народно читалище „Селска любов - 1872“.

Село Недан е известно с 400-годишния бряст, разположен в центъра на селото.

Традиционният събор на селото се провежда в края на месец ноември ежегодно.