Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Михалци

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Михалци е село в Северна България, община Павликени, област Велико Търново. Селото е разположено в Дунавската равнина между реките Росица и Негованка. Намира се на 105 м надморска височина. Постоянното население наброява 543 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.).

Според легендата, селото е основано в средата на XV век. За основател на селото се смята Михал бей Михалооглу, който е наследник от рода на Гаази Али Фируз бей. В землището на селото се е намирало село Чугаревец. Първото килийно училище е основано през 1816 година. Изграждането на първата църква в Михалци започва през 1833 г. Три години по-късно храмът е осветен и е наречен Православен храм „Успение Богородично“. През 1870 г. е основано читалище „Съединение“. Църквата „Успение Богородично“ през 2018 г. е обявена за паметник на културата с национално значение.

Всяка година в последната събота от август месец се провежда селския сбор.