Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Караисен

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Караисен, срещано и с неправилното Карайсен, е село в Централна Северна България, област Велико Търново, община Павликени. Намира се на 97 м надморска височина. Постоянното население наброява 814 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 март 2021 г.).

Велико Търново отстои на 60 км, Павликени – на 15 км, а Свищов е на 38 км от Караисен.

Селото е разположено е в Дунавската равнина. Релефът в района е хълмисто-равнинен, пресечен от голям язовир. Освен за риболов има условия и за лов. В района има плодородни почви – черноземни и сиви горски. Климатът е умерено континентален със средна годишна температура на въздуха 11,5 °С. Село Караисен е най-голямото в община Павликени.

Легенда разказва, че името на селото идва от Кара Асан, Кара Хасан (Черния Асен), който помогнал на хората от селото при епидемия, като намерил ново безопасно място за селото. В негова чест селото получило днешното си име.

В най-новата българска история селото е известно с първата битка, която през пролетта на 1868 г. четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа води с редовната турска армия в местността Чамкория. Името на селото влиза епизодично и в литературата. В първа глава на „Немили-недраги“, описвайки интериора на кръчмата на Странджата, Иван Вазов казва, че на стената е висяла картина от битката на четата на двамата поборници с турците в караисенските лозя. Днес на мястото на битката се издига паметник, а устната традиция сред местните твърди, че човек от селото е погребал в къщата си обезглавените трупове на загинали четници.

Православният храм „Св. Параскева“ е строена от 1853  г. в продължение на няколко години, тъй като след началото на строителството й, земетресение е унищожило градежа, който е подновен три години по-късно. Храмът е осветен лично от Иларион Макариополски, а иконостасът е дело на майстори от тревненската школа.

Действащото Народно читалище „Добра надежда - 1896“ е сред най-активно работещите.

Всяка година в края на октомври се провежда традиционния сбор на селото. Ежегодно се чества денят на първата битка на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа с празнична заря.