Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

село Дъскот

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Дъскот е село в Северна България, община Павликени, област Велико Търново. Село Дъскот е разположено на високо място на т. нар. „Дъскотски възвишения“ и отстои на 8 км източно от гр. Павликени. Намира се на 250 м надморска височина. Постоянното население наброява 340 души (по данни на ГД „ГРАО“ към 15 юни 2021 г.).

Климатичните условия на полубалканския въздух, плодородието на чернозема и добрата вода из землището са благоприятствали за възникването и съществуването на Дъскот.

За името на с. Дъскот има две предания. Едното е, че в една от местностите, наречена „Отлака“ имало вековна дъбова гора, от която дъскорезница е бичела дъски, а другото е, че от над селските каменни кариери са се вадели плочи като дъски.

В землището на селото са намирани глинени съдове, керемиди, тухли и много монети, което предполага, че то е било римско. На една от могилите през 1957 г. е открита делва от тракийско време.  Несъмнено Дъскот е било някога тракийско, а по-късно и римско селище.

Народно читалище „Напредък – 1887“ в село Дъскот е създадено през 1887 г. Църквата „Св. Иван Рилски“ в селото е строена през 1881-1882 г. от майстор Енчо Колев от гр. Трявна и осветена от Великотърновския митрополит Свети Климент (Васил Друмев) на 19 октомври 1882 г. С удостоверение № 5808 от 2 септември 2010 г. на Министерството на културата – Национален институт за недвижимо културно наследството, църквата в село Дъскот, декларирана с писмо № 2586 от 5 юли 1979 г., се обявява за недвижим художествен паметник на културата с категория „местно значение“.

В село Дъскот е учредена уникална музейна сбирка, посветена на бившия държавен глава от социалистическото минало Тодор Живков и съпругата му д-р Мара Малеева.

Традиционният събор на Дъскот се чества през първата събота на месец ноември.