Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.11.2023

В състава на Община Павликени влизат двадесет населени места - градовете Павликени и Бяла черква и селата Батак, Бутово, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Долна Липница, Димча, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина, Недан, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер и Стамболово.

град Павликени
Кмет: инж. Емануил Манолов
Тел.: 0610/51321, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg 

град Бяла черква
Кмет: Георги Терзиев
Тел.: 0610/98168, E-mail: b_cherkva@pavlikeni.bg 

село Батак
Кмет: Зенко Маринов
Тел.: 061302/320, E-mail: batak@pavlikeni.bg

село Бутово
Кмет: Станислав Теодосиев
Тел.: 06137/2633, E-mail: butovo@pavlikeni.bg

село Вишовград
Кмет: Иван Маринов
Тел.: 0610/98031, E-mail: vishovgrad@pavlikeni.bg

село Върбовка
Кмет: Антон Антонов
Тел.: 0610/98027, E-mail: varbovka@pavlikeni.bg

село Горна Липница
Кмет: Георги Стефанов
Тел.: 0610/98078, E-mail: g_lipnitsa@pavlikeni.bg

село Димча
Кмет: Иваничка Колева
Тел.: 0610/98067, E-mail: dimcha@pavlikeni.bg 

село Долна Липница
Кмет: Емил Илиев
Тел.: 0610/98056, E-mail: d_lipnitsa@pavlikeni.bg

село Дъскот
Кмет: Николай Митев
Тел.: 0610/98128, E-mail: daskot@pavlikeni.bg

село Караисен
Кмет: Стефан Николов
Тел.: 0610/98115, E-mail: karaisen@pavlikeni.bg

село Лесичери
Кмет: Габриела Георгиева
Тел.: 0610/98105, E-mail:lesicheri@pavlikeni.bg

село Михалци
Кмет: Петко Петков
Тел.: 0610/98091, E-mail: mihaltsi@pavlikeni.bg

село Мусина
Кмет: Христо Иванов
Тел.: 0610/98141, E-mail: musina@pavlikeni.bg 

село Недан
Кмет: Георги Георгиев
Тел.: 0610/98120, E-mail: nedan@pavlikeni.bg 

село Паскалевец
Кметски наместник: Мирослав Димитров
Тел.: 061/395220, E-mail: paskalevets@pavlikeni.bg

село Патреш
Кмет: Марио Душков
Тел.: 0610/98160, E-mail: patresh@pavlikeni.bg

село Росица
Кмет: Айгюн Юмеров
Тел.: 0610/98132, E-mail: rosica@pavlikeni.bg 

село Сломер
Кмет: Ангел Янков
Тел.: 0610/98155, E-mail: slomer@pavlikeni.bg 

село Стамболово
Кмет: Атанас Борисов
Тел.: 0610/98123, E-mail: stambolovo@pavlikeni.bg