Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Община Павликени е разположена в Централна Северна България, като заема западната централна част на област Велико Търново. С площта си от 622,690 km2 е на 4-то място сред 10-те общини на областта, което съставлява 13,36% от територията на областта. Урбанизираната ѝ територия е 7%. Границите на общината са следните: на север – община Свищов; на изток – община Полски Тръмбеш; на югоизток – община Велико Търново; на юг – община Севлиево от област Габрово; на югозапад – община Сухиндол; на северозапад – община Левски от област Плевен. Землището ѝ следва живописните завои по средното течение на р. Росица. В състава на общината влизат общо 20 населени места – градовете Павликени и Бяла черква, и 18 села. Павликени е важен железопътен център по ЖП линията София – Варна. През града преминават няколко важни пътища, които го свързват с градовете Велико Търново, Севлиево, Плевен, Свищов, Полски Тръмбеш и Русе.