Z6_PPGAHG800HQ450662MP4GMQM60
Z7_PPGAHG800HQ450662MP4GMQM63
Декларации по чл.49 от ЗПК за 2023

Декларации по Закон за противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 29.12.2023
Последна актуализация: 29.12.2023

 

Страницата е в процес на актуализация