Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG8001S4E0Q3BL9TO92GA0
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативна уредба Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПК Декларации по ЗПКОНПИ Публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях

Функции на Общинския съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Сесиите на Общински съвет - Павликени може да слушате онлайн на следния линк:  http://109.199.140.39:8000/os

 

Онлайн аудио архив на заседанията на Общински съвет - Павликени, може да прослушате на следния адрес: https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

 

ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ВИДЕОКАНАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ ОТКЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ /когато се излъчват на живо/ И ДОСТЪП ДО ВИДЕОАРХИВА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ.

https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

Контакти:

Адрес: обл.Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пощ. код 5200
бул. "Руски" № 4,
телефон: 0610/51359
E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg

Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав ‏Постоянни комисии‎ Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативна уредба Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПК Декларации по ЗПКОНПИ Публичен електронен регистър на питанията и отговорите към тях

Функции на Общинския съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

Сесиите на Общински съвет - Павликени може да слушате онлайн на следния линк:  http://109.199.140.39:8000/os

 

Онлайн аудио архив на заседанията на Общински съвет - Павликени, може да прослушате на следния адрес: https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

 

ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ВИДЕОКАНАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ ОТКЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ /когато се излъчват на живо/ И ДОСТЪП ДО ВИДЕОАРХИВА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ.

https://www.youtube.com/channel/UC5SLaQf_3BtCMPLZ_6lwX0Q

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

Контакти:

Адрес: обл.Велико Търново, общ. Павликени, гр. Павликени, пощ. код 5200
бул. "Руски" № 4,
телефон: 0610/51359
E-mail: v_georgiev@pavlikeni.bg