Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40
Дължими такси при предоставяне на обществена информация Искане за достъп до обществена информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация Място за преглед на предоставената информация

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на Община Павликени. След това заявлението се разглежда по компетентност. В определените срокове от ЗДОИ заявлението се разглежда и се дава отговор на заявителя с конкретно решение.