Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 Местни избори 2023 Избори за Народно събрание на 2 април 2023 Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 Избори за Народно събрание на 4 Април 2021г. Избори за Народно събрание на 11 юли 2021г. Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021г.

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.
Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.