Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUV163
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTUV1M1

Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022

Дата на публикуване: 04.08.2022
Последна актуализация: 30.08.2022
СИК с машинно гласуване
Дата на публикуване: 02.09.2022

Хронограма
Дата на публикуване: 04.08.2022

Указ на Президента
Дата на публикуване: 04.08.2022