Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL9Q44
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VL9Q21

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 24.03.2022
Последна актуализация: 25.03.2022

Декларация за достъпност към Официална електронна страница на Община ПАВЛИКЕНИ

https://pavlikeni.bg

Община Павликени се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания. Ние непрекъснато подобряваме потребителското изживяване за всички и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб страниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Павликени предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница на Община Павликени:

 • Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители.
 • Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
 • Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
 • Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
 • Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
 • Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания.

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. Официална електронна страница на Община Павликени е в съответствие с WCAG 2.1 ниво АА. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност

Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Павликени. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Павликени:

 • Тел: +359 0610 51321
 • E-mail: obshtina@pavlikeni.bg
 • Адрес на управление: пк 5200, Област Велико Търново, Община Павликени, гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4;
 • Адрес за кореспонденция: пк 5200, Област Велико Търново, Община Павликени, гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4;
 • Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 5 работни дни.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Павликени е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии:

 • Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който: не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации

Достъпността на Официална електронна страница на Община Павликени разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript. JPG
 • PNG
 • PDF
 • DOC
 • XLS

 

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Подходи за оценка на съответствие

Община Павликени оценя достъпността на Официална електронна страница на Община Павликени чрез следните подходи:

 • Самооценка
 • Одити от компетентен надзорен орган

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност, като част от процеса за доказване на съответствие на Официална електронна страница на Община Павликени е налична на следния адрес: https://pavlikeni.bg/wps/portal/municipality-pavlikeni/home/declaration

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Тази декларация за достъпност е официално утвърдена от:

Община Павликени

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община ПАВЛИКЕНИ

 

Ред за подаване на жалби относно достъпността

За препоръки и жалби, моля свържете се с нас на:

бул. "Руски" № 4

 Тел: 0610 51321

e-mail: obshtina@pavlikeni.bg  / pavlikeni@vestel.bg

 

Дата: 24/03/2022

гр. ПАВЛИКЕНИ