Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2021

Mодулът за проверка на статус на преписка на ПП "Archimed еОбщина" е в процес на внедряване.