Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

 

Харта на клиента
Дата на публикуване: 19.04.2021