Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 11.05.2021

За прием на документи и информация за услугите:

Адрес: община Павликени, гр. Павликени 5200, бул.„Руски” №4

obshtina@pavlikeni.bg; pavlikeni@vestel.bg

Работно време: от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа

Служители в Център за административно обслужване

Деловодство: 0610 51364

Гише ГРАО: 0610 51361

Гише УТС: 0610 51360

Гише ОССД: 0610 51363

Каса: 0610 51362