Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове Отчети за изпълнение на планове и програми

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет - Павликени;

- стратегически планове.