Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2021

Име: арх. Георги Веселинов Григоров

Дата и място на раждане: 28.08.1970 г., гр. Велико Търново

Образование и квалификации:

  • от 1984 до 1988 г. – ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново;
  • от 1990 до 1997 г. – „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ гр. София, Специалност: „Архитектура“.

Професионален опит:

  • от 1997 г.: Собствено проектантско бюро, Длъжност: Архитект – ръководител проекти;
  • от 1999 г.: Община Стражица, Длъжност: Главен архитект;
  • от 2004 до 2009 г.: Община Дряново, Длъжност: Главен архитект;
  • от май 2008 до октомври 2017 г.: Съдебна система, Експерт архитект;
  • от юни 2018 до септември 2019 г.: Община Павликени, Длъжност: Главен архитект;
  • от септември 2019 до сега след спечелен конкурс: Община Павликени, Длъжност: Главен архитект.