Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

zkmet1Име: инж. Анастасия Колева Вачева

Дата и място на раждане: 18.04.1967 г., гр. Свищов

Образование и квалификации:

 • от 1981 до 1986 г. – Немска езикова гимназия, гр. Ловеч;
 • от 1986 до 1991 г. – Технически университет – София, Магистър електроинженер, Специалност: „Електрически машини и апарати“;
 • от 2009 до 2011 г. -  Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Магистър Стопанско управление.

Професионален опит:

 • от 1991 до 1992 г.: „Газстроймонтаж”- клон Яна, Длъжност: Работник;
 • от 1992 до 2000 г.: „Елпром Трафо СН” АД, гр. Кюстендил, Длъжност: Конструктор;
 • от 2000 до 2001 г.: „Елпром Трафо СН” АД, гр. Кюстендил, Длъжност: Специалист маркетинг и продажби;
 • от 2001 до 2002 г.:  „ВСК Кентавър” EOOД, гр. София, Длъжност: Мениджър продажби;
 • от 2002 до 2003 г.: Агенция по енергийна ефективност към МЕЕ, гр. София,  Длъжност: Старши експерт международно сътрудничество;
 • от 2003 до 2004 г.: „Електроразпределение – Горна Оряховица” АД, Длъжност: Експерт Проучване на тарифи и анализи;
 • от 2004 до 2005 г.: „Електроразпределение – Горна Оряховица” АД, Длъжност: Координатор следприватизационна интеграция;
 • от 2005 до 2011 г.: Е.ОН България ЕАД, гр. Варна, Длъжност: Директор Дирекция доставки и логистика;
 • от 2011 до 2012 г.: „Елпром Трафо СН” АД, гр. Кюстендил, Длъжност: Началник Търговски отдел;
 • от 2012 до 2015 г.: Община Павликени, Длъжност: Главен експерт Регионално развитие и енергийна политика;
 • От 06.11.2015 до сега: Заместник-кмет на Община Павликени.

zkmet2Име: инж. Албена Георгиева Петрова

Дата и място на раждане: 01.03.1968 г., гр. Павликени

Образование и квалификации:

 • от 1982 до 1987 г. – ЕСПУ "Бачо Киро" гр. Павликени;
 • от 1999 до 2004 г. – Русенски университет "Ангел Кънчев", Магистър машинен инженер;
 • от 2004 до 2007 г. – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, бакалавър Английска филология.

Професионален опит:

 • от 1998 до 2002 г.: ЕТ „М.Х.-Комерсиал”, гр. Павликени, Длъжност: инженер;
 • от 2002 до 2005 г.: ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла Черква, Длъжност: Учител по английски език;
 • от 2005 до 2019 г.: СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени, Длъжност: Старши учител по английски език;
 • от 11.11.2019 до сега:  Заместник-кмет на Община Павликени.