Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Действащата транспортна схема на община Павликени е приета с Решение №431/26.03.2019 г.  и е изменена с Решение №452/28.11.2013 г., Решение № 272/26.01.2017 г., Решение № 656 от Протокол №52/17.12.2018 г. и Решение №809 от Протокол №65/12.09.2019 г.
Линиите от транспортната схема на общината се изпълняват от превозвача „Алекс ОК“ – гр. Велико Търново по сключен договор за възлагане на обществения превоз по всички линии. Линиите, които превозвача обслужва, са 8 на брой. Те осигуряват свързаността на населените места от територията на община Павликени помежду им, с областния център гр. Велико Търново, и с населени места от съседни общини.

Отчет за 2023 год.
Дата на публикуване: 29.02.2024

Отчет за 2022 год.
Дата на публикуване: 28.03.2023