Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021
Бюджет на общината за 2021 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Бюджет на общината за 2020 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Бюджет на общината за 2019 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021