Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
Проект Бюджет 2021
Дата на публикуване: 11.05.2021

Проект Бюджет 2020
Дата на публикуване: 11.05.2021

Проект Бюджет 2019
Дата на публикуване: 11.05.2021