Z6_PPGAHG8009BF20QB268PM15QN0
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM15QF4

Отчет 2021г.

Дата на публикуване: 30.06.2021
Последна актуализация: 30.06.2021
Отчет на бюджета на общината за 2021 г.
Дата на публикуване: 17.06.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.12.2021 г.
Дата на публикуване: 17.01.2022

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.11.2021 г.
Дата на публикуване: 13.12.2021

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.10.2021 г.
Дата на публикуване: 12.11.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.09.2021 г.
Дата на публикуване: 12.10.2021

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.08.2021 г.
Дата на публикуване: 13.09.2021

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.07.2021 г.
Дата на публикуване: 11.08.2021

Отчет на бюджет и ССЕС към 30.06.2021 г.
Дата на публикуване: 13.07.2021

Отчет на бюджет и ССЕС към 31.05.2021 г.
Дата на публикуване: 11.06.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 30.04.2021 г.
Дата на публикуване: 13.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.03.2021 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 28.02.2021 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021

Отчет бюджет и ССЕС към 31.01.2021 г.
Дата на публикуване: 07.05.2021