Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 на Общинска администрация Павликени е внедрена през 2013 г.

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 е в съответствие с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013.

Сертификатът за съответствие на интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015   е с № 29645/13/S и е издаден на 02.10.2013 г. Валидността на сертификата при постоянно поддържане на системата е до 30.09.2025 г.

Сертификацията по ISO 9001:2015 е с обхват: Административно - правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.

 

Декларация на ръководството на Общинска администрация Павликени

  • Сертификат: Сертификат ISO 9001
  • Сертификатор: RINA
  • Акредитация: ACCREDIA
  • Консултант: Partner Company

 

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 на Общинска администрация Павликени е внедрена през 2013 г. Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 е в съответствие с изискванията на стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013.

Сертификатът за съответствие на интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 с изискванията на стандарт за системи за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013 е с № 235/13 и е издаден на 08.10.2013 г. Валидността на сертификата при постоянно поддържане на системата е до 30.09.2025 г./Версия 5/.

Сертификацията по ISO/IEC 27001:2013 е с обхват: : Административно - правно и информационно обслужване на физически и юридически лица

Декларация на ръководството на Общинска администрация Павликени