Търговските обекти за хранене и развлечения могат да работят с удължено работно време до 30 юни

Дата на публикуване: 12.05.2022
Последна актуализация: 12.05.2022

Със своя заповед кметът на Община Павликени нареди търговските обекти за хранене и развлечения на територията на община Павликени при необходимост да работят с удължено работно време до 02:00 часа за периода 13 май 2022 г. до 30 юни 2022 г., във връзка с провеждането на абитуриентски тържества, другарски срещи и тържествата по повод празника на гр. Павликени – 29 юни 2022 г.