Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Търговските обекти за хранене и развлечения могат да работят с удължено работно време до 30 юни

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 23.05.2023

Със своя заповед кметът на Община Павликени нареди търговските обекти за хранене и развлечения на територията на община Павликени при необходимост да работят с удължено работно време до 02:00 часа за периода 24 май 2023 г. до 30 юни 2023 г., във връзка с провеждането на абитуриентски тържества, другарски срещи и тържествата по повод празника на гр. Павликени – 29 юни 2023 г.