Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

на19.02.24г., поради възникнали аварии на водопровода на улици „Д.Благоев“№ 53 и ул. „3-ти март“ №7, ще бъде нарушено водоснабдяването на гр. Павликени в южните квартали на града

Дата на публикуване: 16.02.2024
Последна актуализация: 16.02.2024

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ВиК „Йовковци“ Район Павликени съобщава ,че на 19.02.24г., поради възникнали аварии на водопровода на улици „Д.Благоев“№ 53 и ул. „3-ти март“ №7, ще бъде нарушено водоснабдяването на гр. Павликени в южните квартали на града в часовете от 09:00ч. до 15:00ч. на същия ден. При поява на непридвидими обстоятелства,налагащи продължаване на работата по отстраняване на авариите,водоподаването на споменатите улици и прилежащите към тях други ще се прекъсне и на 20.02.24г. от 09:00ч. до 14:00ч. Предварително се извиняваме на гражданите за създаденото неудобство.