В с. Караисен показаха обичая „Иванови влачуги“

Дата на публикуване: 07.01.2022
Последна актуализация: 10.01.2022

С обичая „Иванови влачуги“,  жителите на павликенското с. Караисен отбелязаха и тази година Ивановден. Рано сутринта към Срещната чешма в Караисен се отправи пъстрото шествие от самодейци, които наричаха за здраве. Те пресъздадоха традицията като окъпаха нарочен за младоженец мъж на чешмата. Организатори на събитието са Кметството и НЧ „Добра надежда-1896"

От векове наред хората в Караисен вярват, че Ивановите влачуги очистват лошата енергия и гонят злото, носят здраве и берекет на имениците, но и на цялото село. През 1986г. самодейците показват своя ритуал по време на фолклорния събор в Копривщица под ръководството на Марийка Димитрова. Тогава са наградени с осем златни медала, а честването се превръща във визитната картичка за Караисен. Оттогава ежегодно ритуалът се възпроизвежда в селото.

Действието се извършва край геран или чешма. Къпят се булката и младоженецът Иван за здраве и берекет. Първо се окъпват младоженците, които последни са се задомили, и после другите млади семейства. След това се къпят моми и ергени, за да им се напомни, че и техният ред е дошъл. Обичаят се прави да са здрави младите, да поемат селскостопанската работа, да са добра отмяна на родителите си.

Тази година в ритуала са включени и моменти, характерни в празнуването му преди Освобождението.

„Издирихме материали как този народен обичай е бил организиран  - тогава са се откупували баш големците на селото, които са давали грошове, за да не бъдат окъпани. Събраното се използвало за почерпка на трапезата“, каза Галя Личева, серкерат на НЧ „Добра надежда-1896“.

Корените на обичая са дълбоко в миналото ни, разказва музеологът Диана Митев, която е част от самодейната група. „Направих специално проучване за произхода на обичая. Вероятно той произхожда още от покръстването на българите, защото когато са ги кръщавали, са ги влачили, било е насилствено. Преди Освобождението е бил много популярен за Великотърновска област, особено преди Кримската война през 1853 г.“, разказа тя.

„Обичаят „Иванови влачуги“ е за здраве и плодовитост. Основното в нашата традиция е да може да се продължи рода, бита на хората и съвместното съжителство“, каза и кметът на селото Стефан Николов. „Традициите трябва да се спазват, защото те са поглед към миналото, къде сме били, къде отиваме. Заради това аз се радвам, че както в Караисен, така и на други места в България успяваме да ги съхраним“.