Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Часът на земята 2023

Дата на публикуване: 21.03.2023
Последна актуализация: 21.03.2023

О Б Щ И Н А      П А В Л И К Е Н И

 

Уважаеми съграждани,

Община Павликени ще се включи и тази година в инициативата на природозащитната организация WWF – „Часът на земята”, която обединява пазителите на околната среда от целия свят.

Часът на земята е инициатива за масово едновременно изключване на електрическото осветление, с цел да напомни на хората за световното изменение на климата.

 

В знак на съпричастност към каузата за опазване на природата на 25-ти март (събота) от 20:30 ч. до 21:30 ч., ще бъде изключено осветлението в сградата на Общинска администрация - Павликени, Исторически музей – Павликени и Народно читалище „Братство – 1884” гр. Павликени.

 

Приканваме всички, които желаят, да се включат в инициативата.

 

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени