На 22.11.2021 г. (понеделник) от 10:30 часа в гр. Павликени, кръстовище на ул. „Ивайло“ и ул. „Гоце Делчев“, Община Павликени организира церемония „първа копка“ на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетапи ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4 и ІІ.5”.

Дата на публикуване: 19.11.2021
Последна актуализация: 19.11.2021

 

Уважаеми съграждани,

 

На 22.11.2021 г. (понеделник) от 10:30 часа в гр. Павликени, кръстовище на ул. „Ивайло“ и ул. „Гоце Делчев“, Община Павликени организира церемония „първа копка“ на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетапи ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4 и ІІ.5”.

Проектът е на стойност 3 304 000 лева с ДДС, от които 3 221 914 лева са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и 82 086 лева - от бюджета на община Павликени.

Част от водопроводната мрежа на град Павликени е реконструирана при изпълнението на първия етап. Неподменената част от е остаряла и амортизирана, поради което често възникват аварии и загубите на вода за битово-питейни нужди са големи.

С реализирането на строителните дейности ще бъдат реконструирани 8 846 м. водопровод.

Очаква се да се предотвратят авариите по водопроводната мрежа и загубите на питейна вода. Ще се подобри качеството на живот и екологичното състояние на района.

Строителните дейности ще се извършват в различни отсечки по улиците „Атанас Хаджиславчев”, „Ивайло”, „Ловец”, „Гоце Делчев”, „Добри Войников”, „Асен Златаров”, „Оборище”, „Александър Тошев”, „Бенковски”, „Пенчо Колев”, „Братя Миладинови” и други.

Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни.

Разчитаме на Вашето търпение и разбиране, като се извиняваме за причинените неудобства по време на строителството.

 

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени