Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметовете на кметства и новоизбраните общински съветници положиха клетва на тържествена церемония

Дата на публикуване: 09.11.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

На тържествена церемония в присъствието на областния управител Ивайло Здравков и председателя на ОИК – Павликени Лидия Чингарска, кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, избраните кметове на кметства и съветниците в Общински съвет – Павликени положиха клетва да работят в интерес на гражданите през предстоящия мандат 2023 – 2027 година.

След произнасянето на клетвите, архиерейският наместник отец Димитър благослови работата на местния парламент и кметовете, а ВРиД кмет на община Павликени инж. Анастасия Вачева тържествено предаде символите на властта – огърлицата и ключът на Общината, на кмета инж. Манолов, който започва своя четвърти мандат.

В своето тържествено слово инж. Емануил Манолов говори за връщането на човечността в отношенията. „Истината и само истината ни е водила в изминалите 12 години. Така ще продължим и занапред. Всяка една идея ще приемаме в съгласие. Да проявим мъдрост, далновидност и толерантност и да оставим егото извън тази зала“, призова кметът. „В залата на Общинския съвет всеки става политик с отговорности. Вярвам, че всеки от Вас поставя най-високо мисълта как павликенския край да бъде още по-добро място за живот. Обединяват ни повече неща, отколкото ни разделят. Нека те да са основата за бъдещата ни съвместна работа!“, обърна се кметът към избраните общински съветници.

Инж. Манолов очерта и големите теми в предстоящия мандат. „Скоро ще предложим работещи решения за общинския транспорт и за подобряване на водоснабдяването във всички селища. Точно в тази зала ще се вземат решения, с които да опазим Павликени като чисто и зелено кътче от България. Мисля, че всички присъстващи желаем това и сме го обещали на избирателите си“, каза кметът.

С приветствие към новоизбраните съветници и кметове се обърна областният управител Ивайло Здравков. Той поздрави избраниците с резултатите им и подчерта, че клетвата им в негово присъствие е израз на протегната ръка от страна на държавата към управлението на община Павликени. „Бъдете на нивото на вашата отговорност. Бъдете в диалог с гражданите и докажете, че във Ваше лице са направили правилния избор“, каза губернаторът.

Представители на всяка от групите в Общинския съвет се обърнаха с приветствие към колегите си.

„Ние трябва да продължим да работим единно и сплотено и да ни води първо една мисъл – какво е най-добро за гражданите на община Павликени, който са най-ценният капитал за общината“, каза Милка Христова от „БСП за България“.

„Избрани сме да бъдем изразители на обществената воля. Декларираме, че сме готови за диалогичност и конструктивна работа с всички представители на местната власт, с които имаме общи цели“, каза Анка Атанасова от МК „Заедно за силна община“.

„Ние имаме задължение да продължим да бъдем все така силен коректив на местната власт“, каза д-р Венцислав Георгиев от ГЕРБ.

„Трябва да бъде изпълнено всичко, което беше в предизборните ни платформи. Ние трябва да търсим допирни точки и общите линии при вземането на решения. Да работим заедно е начинът да преодолеем негативизма и конфронтацията, насадени в нашата малка и красива община в последните дни“, каза Андрей Илиев от ДПС.

Най-възрастният сред общинските съветници Димитър Трифонов откри първото заседание за избор на председател на новия Общински съвет. Бяха направени две номинации. Групата на БСП издигна досегашния председател Христо Кавалски, а групата на Местна коалиция „Заедно за силна община“ издигна Венцислав Георгиев от ГЕРБ.

Христо Кавалски благодари за доверието и в знак на консенсусна работа си направи отвод. „БСП направи задълбочен анализ на резултатите и виждаме, че хората желаят повече партии да бъдат в управлението. Оттеглям номинацията си за председател и давам възможност опозицията да предложи своята кандидатура. Не бива да управляваме Павликени в противоречия и вражда“, каза Кавалски.

Последва тайно гласуване, а тричленна комисия по избора определи за председател на местния парламент Венцислав Георгиев, който бе избран с 13 гласа „За“ от всички 21 съветници.

„В този мандат ще работя да преодолеем разделението. Обещавам ви, че ще продължа както в предните 8 години да работя в диалогичност с всеки един от вас“, каза новоизбраният председател на ОбС.