Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Изнесен офис за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО от 16 до 18 април

Дата на публикуване: 05.04.2024
Последна актуализация: 05.04.2024

Уважаеми съграждани,

 

Изнесен офис на Центъра за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО ще бъде отворен в гр. Павликени от 16 до 18 април в сградата на община Павликени, заседателна зала 101 (вход през Центъра за административно обслужване) с работно време от 10:00 до 16:00 ч.

 

ЕНЕРГО-ПРО акцентира върху процедурите по актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия. Тези процедури са напълно безплатни за клиентите на компанията.

 

Желаещите да се възползват от услугата трябва да представят лична карта, документ за собственост на имота и удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен.

 

Експертите на ЕНЕРГО-ПРО ще консултират своите клиенти по поставени от тях въпроси. В офиса ще бъдат приемани писмени искания и сигнали от гражданите.

 

Общинска администрация Павликени