Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG661
Z7_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M4
Обявления за конкурси за държавни служители

Кариери

Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.

Редът за назначаването и статутът на държавните служители се определят със закон.

Служителите по трудов договор в администрацията се назначават по Кодекса на труда.

Зареждане ...