Местни данъци и такси

Уважаеми данъкоплатци,

Вашите въпроси, мнения и предложения по проблемите на данъчното облагане с местни данъци и такси в Община Павликени можете да поставяте на телефони:

- код 0610/

- 5 34 93 – Тодор Боев – Началник отдел „Бюджет и местни приходи”

- 5 20 82 – Тихомир Трифонов – Главен експерт „Приходи”; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

- или на електронния адрес на Община Павликени – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Вашите задължения към общината можете да платите безкасово по сметката на Община Павликени - BG77UNCR75278443385100, UNCRBGSF – УниКредит Булбанк – Павликени по съответния код на плащане:

441400 -  Патентен данък;

442100 - Данък върху недвижимите имоти;;

442200 – Данък върху наследствата;

442300 – Данък върху превозните средства;

442400 – Такса за битови отпадъци;

442500 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмездно;

442800 – Туристически данък;

443400 – Други местни данъци, определени със закон;

446500 – Глоби по наказателни постановления.

или на касата на „Местни данъци и такси”, гр. Павликени, ул. „Съединение” №4.

 


УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ (Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства) МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ  5 %  ОТСТЪПКА ДО 30 ЮНИ 2020 г.

Удължаването на срока е регламентирано в § 26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Таксата за битови отпадъци не попада в обхвата на § 26 от Закона за отсрочено плащане с отстъпка, валидно за данъците.

ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА ЗА УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНАТА ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ  5 %  ОТСТЪПКА ДО 30 АПРИЛ 2020 г.