Преброяване 2021 г.

Писмо от председателя на НСИ  относно забавяне в изплащането на възнагражденията на регистраторите.

Макет на автобиография

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител

Брой Преброители и контрольори

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори пo време на провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

• Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 -

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Павликени. Документите за кандидатстване ще могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайта на Община Павликени.

Заповед № РД-05-817/14.09.2020г. - определяне цени/ставки за извършените дейности по провеждане на Преброяване 2021

Заповед № РД-05-527/09.06.2020г. - назначаване на временна Общинска преброителна комисия за община Павликени