Избирателни списъци 2011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за избиране на общински съветници и кметове на 30 септември 2012 г. - С.БАТАК

Заповед - избирателни списъци за провеждане на нов избор на 08.07.2012год. за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за избиране на общински съветници и кметове на 08 юли 2012 г. - С.ВЪРБОВКА

 

Заповед за обявяване на избирателни списъци

Справка за местата на обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. на територията на община Павликени

 

Избирателни списъци за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ и КМЕТОВЕ на 23 октомври 2011г.

Избирателни списъци за избиране на ПРЕЗИДЕНТ и ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ на 23 октомври 2011г.

 

Избирателен списък обобщен