Състав на ОИК 2011

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Монова Драганова- Чингарска

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Сърбов

СЕКРЕТАР: Катя Николова Симеонова- Сакакушева


ЧЛЕНОВЕ: Велислава Иванова Тихинова

Румяна Маринова Георгиева

Елена Данаилова Петкова

Александър Мончев Алексиев

Мария Ангелова Ганчева

Валентин Методиев Бойчев

София Антонова Даскалова

Антон Атанасов Антонов

Здравка Александрова Маринова

Маринета Николова Петкова

Веска Георгиева Тодорова

Димо Атанасов Борисов

Десислава Цанева Тодорова- Божанова

Пламен Минков Кирилов