Местни избори 2019

• 31.10.2019 Заповед № РД-02-11-2744 / 31.10.2019 год. с цел осигуряване нормалната обстановка по време на произвеждане на избори за избиране на кметове II тур на 03.11.2019 год.

• 29.10.2019 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

• 23.10.2019 Заповед № РД-02-11-2687 / 23.10.2019 год. с цел осигуряване нормалната обстановка по време на произвеждане на изборите за избиране на общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

• 17.10.2019 Заповед № РД-02-11-2638 / 17.10.2019 год. за допълване на Заповед № РД 02-11-2606/15.10.2019 г.

• 16.10.2019 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

• 15.10.2019 Заповед № РД-02-11-2606 / 15.10.2019 год. за образуване на избирателни секции

• 14.10.2019 Във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе  на 18 октомври 2019 г. от 15 часа в голям салон на Народно Читалище „Братство-1884” Павликени . Участниците в обучението следва 30 минути преди началото да се явят за регистрация.

• 27.09.2019 Заповед № РД-02-11-2442 / 30.09.2019 год. за определяне на СИК №042200012 за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

• 27.09.2019 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II (ЗА ОБЯВЯВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

• 19.09.2019 Заповед № РД-02-11-2375 / 19.09.2019 год.

• 19.09.2019 Заповед № РД-02-11-2374 / 19.09.2019 год.

• 12.09.2019 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

• 11.09.2019 Консултации за определяне състава на СИК за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., за Община Павликени

• 10.09.2019 Заповед № РД-02-11-2268 / 10.09.2019 год. за изменение и допълнение на Заповед № РД 02-11-2231 / 05.09.2019 год.

• 10.09.2019 Заповед № РД-02-11-2267 / 10.09.2019 год. за изменение и допълнение на Заповед № РД 02-11-2024 / 23.08.2019 год.

• 10.09.2019 Заповед № РД-02-11-2231 / 05.09.2019 год. за обявяване на избирателните списъци

• 29.08.2019 Съобщение във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

• 26.08.2019 Решение №775-МИ / 26.08.2019 на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Павликени, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

• 26.08.2019 Заповед № РД-02-11-2024 / 23.08.2019 год. за образуване на избирателни секции

• 23.08.2019 Списък на кметства, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства в Община ПАВЛИКЕНИ

• 13.08.2019г. Консултации за определяне на състава на ОИК за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., за Община Павликени

ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)