Избори за ЕП на 26 май 2019 год.

Съобщение във връзка с произвеждане на изборите за избиране на членове на ЕП на 26 май 2019 година със заповед на Кмета на Община Павликени е определена СИК № 042200012 с адрес – гр. Павликени, ул. "Христо Смирненски" №11, клуб на "Сдружение на хората с увреждания" - общински пазар, за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕП НА 26 МАЙ 2019 ГОДИНА

• Заповед №ОА04-3222 / 16.05.2019 год.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-02-11-1040 / 03.05.2019 год. за определяне на СИК №042200012 за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите

Заповед № РД-02-11-992 / 24.04.2019 год. - Местните радиовъзли в гр.Павликени и населените места в Общината да се ползват от представители на политически партии ,коалиции и инициативни комитети във връзка с произвеждане на избори за избиране на членове на ЕП на 26.05.2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ПАВЛИКЕНИ, населено място С.ПАСКАЛЕВЕЦ, секция № 040

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ПАВЛИКЕНИ, населено място С.КАРАИСЕН, секция № 033

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ПАВЛИКЕНИ, населено място С.ДЪСКОТ, секция № 032

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Област ВЕЛИКО ТЪРНОВО, община ПАВЛИКЕНИ, населено място С.ВИШОВГРАД, секция № 026

Заповед № РД-02-11-877 / 09.04.2019 год.

Консултации за определяне на съставите на СИК за произвеждане на изборите за избиране на членове на ЕП  на 26 май 2019 г., за Община Павликени

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД-02-11-878 / 09.04.2019 год. за обявяване на избирателните списъци

Заповед № РД-02-11-822 / 02.04.2019 год. за образуване на избирателни секции

Съобщение във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съобщение във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

УКАЗ № 53 ОТ 19.03.2019 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Решение (ЕС, Евратом) 2018/767 на Съвета от 22 май 2018 година за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент