Декларации и Регистър на Декларациите по ЗПКОНПИ

 


по ред

Входящ номер / дата

Вид на декларацията

Име на декларатор
(собствено и фамилно)

Длъжност и
месторабота

1.

Вх. № 21/10.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Иван Иванов

 

Кмет на Кметство

с. Вишовград,

общ. Павликени

 

2.

Вх. № 22/15.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Айгюн Юмеров

 

Кмет на Кметство

с. Росица,

общ. Павликени

 

3.

Вх. № 23/16.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Антон Антонов

Кмет на Кметство

с. Върбовка,

общ. Павликени

 

4.

Вх. № 24/18.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Стефан Прокопиев

Кмет на Кметство

с. Димча,

общ. Павликени

 

5.

Вх. № 25/18.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Албена Тодорова

Кмет на Кметство

гр. Бяла черква,

общ. Павликени

 

6.

Вх. № 26/21.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Петър Пенчев

Кмет на Кметство

с. Стамболово,

общ. Павликени

 

7.

Вх. № 27/22.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Петър Кънчев

Кмет на Кметство

с. Дъскот,

общ. Павликени

 

8.

Вх. № 28/28.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Илко Костадинов

Кмет на Кметство

с. Недан,

общ. Павликени

 

9.

Вх. № 29/28.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Христо Иванов

Кмет на Кметство

с. Мусина,

общ. Павликени

 

10.

Вх. № 30/29.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Петко Петков

Кмет на Кметство

с. Михалци,

общ. Павликени

 

11.

Вх. № 31/29.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Валентин Вълев

Кмет на Кметство

с. Патреш,

общ. Павликени

 

12.

Вх. № 32/30.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Димитър Митрев

Кмет на Кметство

с. Лесичери,

общ. Павликени

 

13.

Вх. № 33/31.05.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Емил Илиев

Кмет на Кметство

с. Долна Липница,

общ. Павликени

 

14.

Вх. № 34/01.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Юлко Палов

Кмет на Кметство

с. Горна Липница,

общ. Павликени

 

15.

Вх. № 35/05.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Стефан Николов

Кмет на Кметство

с. Караисен,

общ. Павликени

 

16.

Вх. № 36/08.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Мирослав Димитров

Кмет на Кметство

с. Паскалевец,

общ. Павликени

 

17.

Вх. № 37/08.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Димитър Димитров

Кмет на Кметство

с. Батак,

общ. Павликени

 

18.

Вх. № 38/08.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Бонка Петрова

Кмет на Кметство

с. Сломер,

общ. Павликени

 

19.

Вх. № 39/08.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Станислав Теодосиев

Кмет на Кметство

с. Бутово,

общ. Павликени

 

 

20.

 

Вх. № 40/08.06.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Кирил Кирилов

Директор  ОП „БКД“

град Павликени

21.

Вх. № 42/19.12.2018 г.

Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, Част: I и II

Вид: ежегодна

Зенко Маринов

Кмет на Кметство

с. Батак,

общ. Павликени