Протокол №10 от общо събрание

Протокол №11 от общо събрание

Протокол №12 от общо събрание

Протокол №13 от общо събрание

Протокол №14 от общо събрание

Протокол №15 от общо събрание

Протокол №17 от общо събрание

Протокол №18 от общо събрание

Протокол №21 от общо събрание