Общинска собственост

 

Обявления


Заповед № РД-14-102/06.08.2018г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Павликени за стопанската 2018/2019 г.


 

 

button2