Общинска служба по земеделие - град Павликени обявява, че са изготвени окончателните регистри на имотите и карти на масивите за ползване за землищата на Община Павликени